Familienangehörige, Freunde und Bekannte


Ikuko Tsukino

Kenji Tsukino

Shingo Tsukino

Naru Osaka

Narus Mutter

Haruna Sakurada

Gurio Umino

Yumiko

Kuri

Motoki Furuhata

Reika Nishimura

Asanuma Itto

Kotono Sarashina

Momoko Momohara

Queen Serenity

King Endymion

Neo Queen Serenity

Platzhalter

Platzhalter

Platzhalter

japanische Stimme Rolle deutsche Stimme
Mizutani Yuko Ikuko Tsukino Ilena Gwisdalla
Mitsuaki Madono Kenji Tsukino Pascal Breuer
Ryuu Seira Shingo Tsukino Jason Klare
Satou Satomi Naru Osaka Anna Ewelina
Kobayashi Sanae Frau Osaka Ditte Schupp
Handa Akemi Sakurada Haruna Shirin Lotze
Yamashita Daiki Gurio Umino Felix Mayer
Hyang-Ri Kim Yumiko Lara Wurmer
Morishita Yukiko Kuri Tatjana Pokorny
Okamoto Hiroshi Motoki Furuhata Leonard Hohm
Mai Nakahara Reika Nishimura Eva-Maria Reichert
Daisuke Sakaguchi Asanuma Itto ?
Mami Koyama Queen Serenity Caroline Ebner
Kenji Nojima King Endymion Johannes Raspe
Kotono Mitsuishi Neo Queen Serenity Sabine Bohlmann

Synchronsprecher: https://de.wikipedia.org/wiki/Sailor_Moon_Crystal | https://sailor-moon.fandom.com

Affiliates & Darlinks

Diese Webseite verwendet Cookies und keinen matschigen Reiskuchen. Wenn du die Cookies nicht willst, dann kannst du sie deaktivieren - mehr erfährst du in der Datenschutzerklärung.
OK