Familie

Freunde und Bekannte

Ikuko Tsukino - Usagis Mutter

Kenji Tsukino - Usagis Vater

Shingo Tsukino - Usagis Bruder

Naru Osaka - Usagis Schulfreundin

Narus Mutter

Haruna Sakurada - Usagis Klassenlehrerin

Gurio Umino - Usagis Klassenkamerad

Yumiko & Kuri - Usagis Klassenkameradinnen

Motoki Furuhata - arbeitet im game Center Crown

Reika Nishimura - Motokis Freundin

Asanuma Itto - ein Freund von Makoto

Kotono Sarashina - Schwester von Kysusuke (Klassenkamerad von Chibiusa)

Momoko Momohara - Schulfreundin von Chibiusa

Queen Serenity - Prinzessin Serenitys Mutter

Neo Queen Serenity

King Endymion - Neo Queen Serenitys Ehemann


Synchronsprecher

japanische Stimme Rolle deutsche Stimme
Mizutani Yuko Ikuko Tsukino Ilena Gwisdalla
Mitsuaki Madono Kenji Tsukino Pascal Breuer
Ryuu Seira Shingo Tsukino Jason Klare
Satou Satomi Naru Osaka Anna Ewelina
Kobayashi Sanae Frau Osaka Ditte Schupp
Handa Akemi Sakurada Haruna Shirin Lotze
Yamashita Daiki Gurio Umino Felix Mayer
Hyang-Ri Kim Yumiko Lara Wurmer
Morishita Yukiko Kuri Tatjana Pokorny
Okamoto Hiroshi Motoki Furuhata Leonard Hohm
Mai Nakahara Reika Nishimura Eva-Maria Reichert
Daisuke Sakaguchi Asanuma Itto ?
Mami Koyama Queen Serenity Caroline Ebner
Kenji Nojima King Endymion Johannes Raspe
Kotono Mitsuishi Neo Queen Serenity Sabine Bohlmann